Warunki Przyjęcia

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCA I RODZINY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO DOMU OPIEKI „MAJOWY SEN” DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU.

W dniu przyjęcia Mieszkańca do Domu obowiązkowa jest obecność członka rodziny lub opiekuna z dowodami tożsamości.
Rodzina Mieszkańca zobowiązana jest do dostarczenia w dniu przyjęcia dotychczasowej dokumentacji medycznej ( Informacje od lekarza pierwszego kontaktu z rozpoznaniem chorób i dawkowaniem leków lub ksero aktualnych kart wypisowych ze szpitala).
W dniu przyjęcia do Placówki należy wnieść opłatę z góry za pierwszy miesiąc pobytu w Domu Opiekii „Majowy Sen”.
W dniu przyjęcia do Placówki Mieszkaniec powinien posiadać:

 • Dowód osobisty i legitymację ubezpieczeniową,_5075073663
 • Zestaw toaletowy:
  • Szczoteczka, pasta do zębów (naczynie i środek do czyszczenia protez),
  • Szampon, gąbka, grzebień,
  • Przybory do golenia,
  • Chusteczki jednorazowe nawilżane, oliwka do ciała
 • Zestaw ubrań:
  • Piżama/koszula nocna minimum 2 sztuki,
  • Szlafrok,
  • Bieliznę osobistą, skarpety
  • Dres

Rodzina zobowiązana jest do odebrania od Mieszkańca rzeczy wartościowych lub zdeponowanie ich z opisem i wspólnym oszacowaniem wartości.
Na terenie całego obiektu gdzie mieści się Dom Spokojnej Starości „Majowy Sen” obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych pod groźbą natychmiastowego rozwiązania umowy.
Zapytanie o wolne miejsca i ceny pobytu pod numerem telefonu:
tel/fax: 74 813 67 21, kom. 604 915 439
w godzinach 09.00 – 21.00.

E-mail: majowysen@multi-med.eu